Antur Natur Llwybrau Cymdogaeth

Welcome to Nature Quest Neighbourhood Trails

At Bantani Cymru, we believe in the power of community, creativity, and lifelong learning. We are a dedicated community interest company, committed to fostering collaboration and creating sustainable social and cultural value. Our focus is on empowering individuals through creativity, innovation, and the development of an entrepreneurial mindset. This is essential for addressing the sustainable development challenges we face in our communities and beyond.

Grymuso Cymunedau Trwy Feddwl Entrepreneuraidd

Bantani Cymru CIC is all about empowering communities to think and act entrepreneurially. We address pressing social, economic, and sustainability challenges through creative collaboration that involves and benefits the community. By engaging learners in meaningful projects, we enable them to apply their learning in impactful ways, thus contributing to their communities.

Cyflwyno Prosiect Llwybr Cymdogaeth Quest Natur

We are thrilled to launch a project that aims to inspire primary learners aged 8-11 to engage with and appreciate their natural surroundings. This initiative encourages them to find, explore, research, and create a nature trail near their school. It’s not just about creating a trail; it’s about understanding the nature around it and developing accessible digital visitor guides to promote and enhance the experience.

Ein nodau allweddol yn y Prosiect hwn

 • Grymuso trwy Ddysgu Anelwn at harneisio chwilfrydedd cynhenid ​​dysgwyr cynradd, gan eu harwain i ddarganfod a gwerthfawrogi harddwch naturiol eu cymdogaethau.
 • Cydweithio Cymunedol Ein nod yw cryfhau cysylltiadau rhwng ysgolion lleol, dysgwyr, grwpiau cymunedol, a phwysigion, gan feithrin gwerthfawrogiad a rennir o fannau natur lleol.
 • Hyrwyddo Digidol Asedau Naturiol Cymunedol Rydym yn galluogi myfyrwyr i ddylunio a churadu canllawiau digidol i ymwelwyr, gan hyrwyddo llwybrau natur a gwella profiad cyffredinol yr ymwelydd.

Yr hyn yr ydym yn gobeithio ei gyflawni

 • Ymgysylltu â, perchnogaeth a balchder mewn natur, gan ysbrydoli dysgwyr o 10 ysgol gynradd i adnabod, ymchwilio, ac addysgu eraill am gynefinoedd naturiol ger eu hysgolion.
 • Datblygu Sgiliau, gan hwyluso creu adnoddau tebyg i dywysyddion teithiau, gan ganolbwyntio ar nodweddion amlwg, fflora a ffawna ar hyd y llwybrau natur.
 • Cynnwys y Gymuned, ysgogi ysgolion i drefnu digwyddiadau llwybr natur dan arweiniad, gwahodd ysgolion partner, grwpiau cymunedol, a phwysigion lleol.
 • Gwelliant Parhaus, gan hwyluso gwerthuso cymheiriaid a chynnig datblygiad proffesiynol athrawon wedi'i deilwra ar gyfer llwyddiant parhaus.

Cerrig milltir

 • Lansio gydag ysgolion partner, gan archwilio syniadau cychwynnol.
 • Cynllunio a chyflwyno hyfforddiant i athrawon sy'n cymryd rhan.
 • Gweithio gyda sefydliadau lleol ac arbenigwyr i guradu pecyn cymorth dysgwyr.
 • Creu llwybrau ac arwain datblygiad.
 • Sesiynau adolygu ac adborth gan gymheiriaid.

Community pop-up guided nature trail events supporting inter-school visits and community engagement

Ymunwch â ni ar y daith gyffrous hon i gysylltu dysgwyr â byd natur, meithrin cydweithrediad cymunedol, a chreu gwerth parhaol. Dewch i ni archwilio, dysgu a thyfu ynghyd â Phrosiect Llwybr Cymdogaeth Nature Quest!

We are very excited to start work with the schools on developing digital nature trails: